top of page
Liczydło

Oferta Edukacyjna

W Mondo Montessori School dążymy do stworzenia edukacji dostosowanej do potrzeb i zainteresowań każdego ucznia. Nasza oferta edukacyjna opiera się na trzech filarach: programie nauczania zgodnym z metodą Montessori, zajęciach dodatkowych oraz indywidualnym podejściu do rozwoju dzieci.

Program nauczania Montessori

W Mondo Montessori School stosujemy metody nauczania opracowane przez Marię Montessori, które promują rozwój dzieci w oparciu o ich naturalną ciekawość i zainteresowania. Nasz program nauczania obejmuje:

  1. Praktyczne życie: Uczniowie uczą się umiejętności codziennego życia, takich jak samoobsługa, dbanie o środowisko czy współpraca z innymi.

  2. Edukacja sensoryczna: Dzieci rozwijają swoje zmysły poprzez różnorodne ćwiczenia, materiały i eksperymenty.

  3. Matematyka: Uczniowie odkrywają matematykę poprzez manipulację materiałami, co ułatwia zrozumienie podstawowych pojęć.

  4. Język: Program nauczania języka polskiego oraz języków obcych (angielski) opiera się na naturalnym procesie nabywania umiejętności czytania, pisania i mówienia.

  5. Nauki przyrodnicze i społeczne: Dzieci poznają świat przyrody, kultury i historii poprzez badanie otaczającego świata, eksperymenty i projekty.

  6. Sztuka i muzyka: Uczniowie rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez zajęcia artystyczne, rysunek, malarstwo, rzeźbę, muzykę i taniec.

Indywidualne podejście

W Mondo Montessori School zależy nam na dostosowaniu procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia. Dlatego:

  1. Oferujemy indywidualne plany nauczania dla uczniów, które uwzględniają ich tempo rozwoju, zainteresowania i potrzeby.

  2. Zapewniamy wsparcie dla dzieci z trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja, ADHD czy trudności emocjonalne.

  3. Stosujemy metody nauczania, które promują samodzielność uczniów, pozwalając im podejmować decyzje i odkrywać świat na własną rękę.

  4. Organizujemy regularne spotkania z rodzicami, na których omawiamy postępy uczniów, cele edukacyjne i plany na przyszłość.

W Mondo Montessori School chcemy, aby każde dziecko odkryło swoje pasje, talenty i możliwości, rozwijając się w harmonii z otaczającym światem. Nasza oferta edukacyjna ma na celu stworzenie warunków, które sprzyjają rozwijaniu pełnego potencjału każdego ucznia.

bottom of page