top of page

Czym jest
edukacja Montessori?

Edukacja Montessori nie jest jedynie metodą nauczania, ale filozofią życia, która opiera się na wierze w każde dziecko, jako aktywnego twórcę dorosłego, którym w przyszłości się stanie.


Każde dziecko posiada wewnętrzną siłę, która napędza je do wzrostu i nauki, co można zaobserwować w jego spontanicznych działaniach. Szanujemy tę naturalną ciekawość, która sprawia, że nauka jest imperatywem, tak samo fundamentalną potrzebą dziecka jak jedzenie, schronienie i miłość. Naszą rolą, jako dorosłych, jest obserwowanie naturalnych zainteresowań i aktywności dziecka oraz zapewnienie mu wspierającego otoczenia, w którym może się rozwijać i uczyć.
 

Maria Montessori

Czym różni się edukacja
Montessori
od innych metod pedagogicznych?

1. Opiera się na autentycznej, naukowej obserwacji dziecka i jego potrzeb. Podkreśla miłość dziecka do pracy - zarówno intelektualnej, jak i kontroli nad ciałem (w szczególności pracy własnych rąk).
Ta praca jest spontanicznie wybrana przez dziecko i wykonywana z głęboką radością.

2. Daje dziecku największy możliwy wybór aktywności fizycznej i umysłowej, ale każde dziecko pracuje we własnym tempie. Dziecko może pracować indywidualnie, w grupach, a także pomagać innym dzieciom w pracy, którą samo już opanowało. To pozwala mu na harmonijne przejście z roli uczącego się do roli mistrza w danej dziedzinie.

3. Pozwala dziecku wzrastać w biologicznej niezależności, szanując jego potrzeby i usuwając nadmierny wpływ dorosłych. Wolność, jakiej doświadczają dzieci w środowisku Montessori, nie jest przyzwoleniem, ale formą prawdziwej samodyscypliny.

4. Eliminuje konkurencję oraz system nagród i kar jako główną motywację do nauki.

5. Dziecko pracuje z własnego wolnego wyboru. Wybór ten opiera się na wiedzy, a zatem jest wyborem autentycznym.

Powrót na stronę główną

 

bottom of page