top of page
O szkole - Program Nauczania

O szkole

full-2.jpg
Wyprawa do ogrodu botanicznego na Ogrodach w Poznaniu

Dzieci pragną poznawać świat i uczyć się. Nie trzeba nakłaniać ich do nauki i doświadczania. Każde dziecko ma wewnętrzny kompas, który prowadzi go do samodzielności. Pokazujemy dzieciom jak zadbać o swoje potrzeby i mądrze korzystać ze swoich zasobów i wolności.

Mondo Montessori School

 

Szkoła Mondo jest prywatną mikroszkołą podstawową Montessori w Poznaniu. Szkoła znajduje się na poznańskich Ogrodach, przy ulicy Nowina 36.

Stworzyliśmy dla naszych dzieci miejsce, którego szukaliśmy ale nie mogliśmy znaleźć. Jesteśmy grupą, która wyrosła z przyjaźni, wyznaje podobne wartości i ma podobną wizję na wychowanie i edukację.

Szkoła Mondo jest dynamicznym projektem, który z zaangażowaniem i pasją rozwijamy z każdym rokiem, aby stale poszerzać ofertę edukacyjną dla naszych uczniów. Mamy ambicje, by stać się wiodącym centrum edukacji Montessori w Poznaniu, oferując coraz więcej programów i możliwości rozwoju zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

Bliskie są nam porozumienie bez przemocy, rodzicielstwo bliskości i metoda Montessori.

Jak działamy?
 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodą Montessori, a nie jej elementami - poza pełnym, świadomym wykorzystaniem metody i jej profesjonalnym wdrożeniem ważne jest dla nas osadzenie jej w prawdziwym świecie, tj. w świecie wzajemnych relacji i współzależności, gdzie każdy człowiek ma wpływ na resztę świata, ale stanowi także własny, kompletny wszechświat.

 

By tego dokonać dzieci potrzebują otoczenia, na które składają się zarówno przedmioty materialne w jego otoczeniu, a także, albo nawet przede wszystkim, autentyczni, świadomi, szanujący ich potrzeby i indywidualność dorośli, którzy będą chcieli być przewodnikami na osobistej ścieżce rozwoju dziecka.

 

Społeczność

Dzieci funkcjonują w grupie mieszanej wiekowo. Poprzez rozmowę, wspólne decyzje i działanie tworzymy bezpieczne i dopasowane do potrzeb środowisko. Wszystko dzieje się w pozytywnej atmosferze: jesteśmy blisko siebie, wspieramy się i wspólnie mobilizujemy do działań.

 

Rodzice

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny i wychowawczy jest niezwykle ważne, dlatego stawiamy na pogłębioną współpracę z rodzicami opartą na wzajemnym zaufaniu i, przede wszystkim, szacunku do dziecka. 

 

Edukacja

Dzieci realizują obowiązek szkolny w oparciu o edukację domową. Zapewniamy dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 16:30 i wsparcie profesjonalnej kadry w realizacji podstawy programowej w oparciu o metodę i materiały edukacyjne Montessori.

Kontakt z naturą

Kontakt z naturą jest kluczowym elementem naszego podejścia do edukacji. Posiadamy własny ogród, w którym dzieci mogą zaangażować się w uprawę warzyw i kwiatów, co pozwala im doświadczyć radości z pracy z ziemią i obserwować cykle przyrody. Ponadto, regularnie organizujemy wycieczki do lokalnego ogrodu botanicznego, które służą rozszerzeniu wiedzy o różnorodności życia naturalnego i zrozumieniu ważności szacunku dla środowiska naturalnego.

Język angielski, inne języki obce

Ważnym aspektem edukacji w Mondo Montessori School jest nauczanie języków obcych, w tym języka angielskiego jako główny język obcy. Uważamy, że nauka angielskiego, będącego lingua franca współczesnego świata, otwiera drzwi do globalnej komunikacji i poszerza horyzonty uczniów.

Dodatkowo, oferujemy możliwość nauki innych języków, takich jak niemiecki, włoski czy hiszpański, zależnie od zainteresowań uczniów i dostępności.

Program Nauczania

Poprzez skrupulatnie zaprojektowany, zintegrowany program nauczania, dziecko ma okazję odkrywać, jak głęboko nauki takie jak matematyka, historia, sztuka, literatura czy przyroda są związane z codziennym życiem, a także jak się wzajemnie przenikają. Dzięki takiej perspektywie, uczniowie naturalnie rozwijają szacunek dla wszystkich form życia i budują silne powiązania ze środowiskiem, w którym żyją.

Nasz program nauczania kładzie również nacisk na budowanie w dziecku pasji do nauki i rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. W trosce o stworzenie bezpiecznego otoczenia, program pomaga też kształcić w dzieciach poczucie własnej wartości.

Filary programowe

 

Nauka języka obejmuje takie elementy jak: pisanie (ulepszanie estetyki i szybkości pisania), czytanie (ulepszanie płynności, poprawności i ekspresji czytania), wprowadzenie do literatury, poezji, gramatyki (role poszczególnych części mowy w zdaniu), analiza składni (liczba i rodzaj rzeczowników, rodzaje przedimków); korzystanie ze słowników.

Nauka języka angielskiego stanowi istotny element programu szkoły, zaczynając od najmłodszych lat. Uczniowie poszerzają przez minimum 8 godzin w tygodniu swoje umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w angielskim, poznając jednocześnie kulturę krajów anglojęzycznych. Zajęcia obejmują różnorodne metody nauczania, w tym gry językowe, projekty grupowe i dyskusje, co stymuluje ciekawość i zapał do nauki. Dodatkowo, dla pełnej immersji językowej, niektóre zajęcia prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

W zależności od dostępności i zainteresowania uczniów, program może obejmować również naukę innych języków obcych, takich jak niemiecki, włoski czy hiszpański.

Historia obejmuje naukę o pojęciu czasu, linii życia, prezentacji własnej historii, dniach tygodnia, roku i jego częściach, zegarze - określaniu pory dnia, przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, wieku ziemi i wszechświata, pojęciu czasu - przed naszą erą i naszej erą, linii życia Ziemi, skamieniałościach, linii życia gatunku ludzkiego, podstawowych potrzebach ludzi - (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia), prehistorii, Egipcjanach, Rzymianach, Średniowieczu, Renesansie, Nowożytności.

Matematyka skupia się na dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu, dzieleniu liczb większych niż tysiąc na piśmie, rozszerzeniu zakresu liczb - liczby do 1 000 000, operacjach na ułamkach.

Geometria obejmuje naukę o liniach, częściach linii prostej, związkach między liniami prostymi, figurach geometrycznych, kątach, trójkątach i wielokątach, ich częściach, kołach i ich częściach.

 

Nauka o kosmosie obejmuje wprowadzenie do nauki o wszechświecie, powstawanie wszechświata, obserwowanie nieba nocą, Droga Mleczna.

 

Botanika skupia się na świecie natury, budowie roślin - częściach i typach korzeni, łodygi, liścia, owocu.

Chemia obejmuje naukę o stanach skupienia, zmianach fizycznych i chemicznych, pierwiastkach, mieszaninach, układzie okresowym pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków).

Eksperymenty naukowe obejmują takie tematy jak: erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów, detekcja skrobi, ruch wody w przyrodzie, grawitacja, zamarzanie, osmoza, rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, napięcie powierzchniowe wody, erozja, siła słońca, przyciąganie magnetyczne, ładunek magnetyczny, sople mineralne, parowanie, działanie soli i wiele innych.

Geografia obejmuje naukę o systemie słonecznym, cyklu ziemi, strefach czasowych, atmosferze Ziemi, klimacie, powstaniu wszechświata, ukształtowaniu geograficznym, hydrosferze i litosferze Ziemi, globusie, mapach świata i poszczególnych kontynentów, kontynentach, państwach i ich stolicach, flagach.

Zajęcia dodatkowe

Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia fakultatywne, takie jak: szachy, joga, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, nauka gry na instrumentach, kółko teatralne, kółko geologiczne, plastyka, szydełkowanie, wolontariat i wiele innych.

Wycieczki i wyjazdy

Wycieczki i wyjazdy poza teren szkoły są nieodzownym elementem edukacji i są integralną częścią programu Montessori. Dodatkowo nasza szkoła organizuje wyjazdy na Zieloną Szkołę, łączące atrakcyjny pobyt poza domem z przygodą, integracją uczniów między sobą i nauczycielami.

Powrót na stronę główną

IMG_2902.jpeg

Nasze
wartości

  1. Indywidualne podejście - Uznajemy wyjątkowość każdego dziecka, dostosowując nasze metody nauczania do ich potrzeb i zainteresowań.

  2. Współpraca - Promujemy atmosferę współpracy, wzajemnego szacunku i pomocy między uczniami oraz nauczycielami.

  3. Empatia - Kształtujemy postawy empatyczne i społeczne, ucząc dzieci, jak być wrażliwymi na potrzeby innych.

  4. Samodzielność - Uczymy dzieci, jak podejmować decyzje i przyjmować odpowiedzialność za swoje działania.

  5. Szacunek - Wpajamy szacunek dla siebie, innych, kultury i środowiska naturalnego.

  6. Kreatywność - Zachęcamy dzieci do eksploracji własnej kreatywności i wyobraźni.

Uczennica uczy się pisać

Metoda Montessori

W Mondo Montessori School, wdrażamy metody nauczania opracowane przez Marię Montessori, włoską lekarkę i pedagog, która zrewolucjonizowała edukację na początku XX wieku. Metoda Montessori opiera się na obserwacji dzieci, uwzględniając ich naturalne potrzeby, tempo rozwoju i zainteresowania. Nauka w oparciu o tę metodę jest bardziej zindywidualizowana, praktyczna i oparta na własnym doświadczeniu ucznia.

W Mondo Montessori School, dążymy do stworzenia otoczenia, które sprzyja samodzielności, kreatywności i umiejętnościom społecznym dzieci. Pragniemy, aby każde dziecko odkryło swoje pasje, talenty i możliwości, rozwijając się w harmonii z otaczającym światem.

bottom of page