top of page
82F2FED4-AA4F-4409-A19F-E7BDA42D7402_1_201_a.heic

Oferta edukacyjna

W Mondo Montessori School dążymy do stworzenia edukacji dostosowanej do potrzeb i zainteresowań każdego ucznia. Nasza oferta edukacyjna opiera się na trzech filarach: programie nauczania zgodnym z metodą Montessori, zajęciach dodatkowych oraz indywidualnym podejściu do rozwoju dzieci.

Program nauczania Montessori
 

W Mondo Montessori School stosujemy metody nauczania opracowane przez Marię Montessori, które promują rozwój dzieci w oparciu o ich naturalną ciekawość i zainteresowania. Nasz program nauczania obejmuje:

  1. Praktyczne życie: Uczniowie uczą się umiejętności codziennego życia, takich jak samoobsługa, dbanie o środowisko czy współpraca z innymi.

  2. Edukacja sensoryczna: Dzieci rozwijają swoje zmysły poprzez różnorodne ćwiczenia, materiały i eksperymenty.

  3. Matematyka: Uczniowie odkrywają matematykę poprzez manipulację materiałami, co ułatwia zrozumienie podstawowych pojęć.

  4. Język: Program nauczania języka polskiego oraz języków obcych (angielski, niemiecki) opiera się na naturalnym procesie nabywania umiejętności czytania, pisania i mówienia.

  5. Nauki przyrodnicze i społeczne: Dzieci poznają świat przyrody, kultury i historii poprzez badanie otaczającego świata, eksperymenty i projekty.

  6. Sztuka i muzyka: Uczniowie rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez zajęcia artystyczne (kółko teatralne), szydełkowanie, rysunek, muzykę (nauka gry na instrumentach).

Więcej informacji o programie nauczania znajdziecie na stronie O szkole - program nauczania.

Plan dnia 
 

Każdy dzień w Mondo Montessori obfituje w różnorodne aktywności oparte przede wszystkim na zainteresowaniach uczniów, ich aktualnym poziomie wiedzy oraz indywidualnym poziomie rozwoju. Jednocześnie przygotowujemy uczniów do wymagań stawianych im przez polską podstawę programową, stosując metodę Marii Montessori.  

Organizacja plan dnia w szkole Mondo Montessori w Poznaniu

Indywidualne podejście
 

W Mondo Montessori School zależy nam na dostosowaniu procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia. Dlatego:

  1. Oferujemy indywidualne plany nauczania dla uczniów, które uwzględniają ich tempo rozwoju, zainteresowania i potrzeby.

  2. Stosujemy metody nauczania, które promują samodzielność uczniów, pozwalając im podejmować decyzje i odkrywać świat na własną rękę.

  3. Organizujemy regularne spotkania z rodzicami, na których omawiamy postępy uczniów, cele edukacyjne i plany na przyszłość.

W Mondo Montessori School chcemy, aby każde dziecko odkryło swoje pasje, talenty i możliwości, rozwijając się w harmonii z otaczającym światem. Nasza oferta edukacyjna ma na celu stworzenie warunków, które sprzyjają rozwijaniu pełnego potencjału każdego ucznia.

bottom of page