top of page

Mondo
Montessori
School

Przyjazna przestrzeń, gdzie dzieci rozwijają skrzydła!​

Autentyczna Szkoła Podstawowa Montessori w Poznaniu.

SYGNET.png

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie rozwoju dzieci w oparciu o ich naturalną ciekawość, samodzielność i zdolności, zachęcając je do odkrywania świata poprzez ich własną pracę. Dążymy do kształtowania mądrych młodych ludzi, którzy będą potrafili myśleć kreatywnie, rozwiązywać problemy i działać z szacunkiem dla innych oraz środowiska.

Poznaj naszą ofertę oraz program nauczania.

60BC23E2-BD7D-4CCE-BBCA-23313F38412F_1_201_a.heic
Zrzut ekranu 2024-06-19 o 12.27.41.png

Edukacja holistyczna

Edukacja Montessori podkreśla wzajemne powiązania wszystkich aspektów uczenia się i zachęca dzieci do dostrzegania związków między różnymi rzeczami, zjawiskami i koncepcjami poprzez holistyczną edukację, którą Maria Montessori nazwała kosmiczną. 

Samodzielność / niezależność

Poprzez celową, wzbogacającą pracę, eksperymentowanie i zbieranie realnych doświadczeń dziecko staje się samodzielnym człowiekiem. Na etapie szkoły podstawowej buduje przede wszystkim swoją intelektualną niezależność. 

Płaszczyzny rozwojowe

Rozumiemy rozwój młodego człowieka jako serię wielkich zmian w jego funkcjonowaniu. Dostosowanie otoczenia do nich pozwala w pełni rozwijać potencjał każdego dziecka na każdym etapie jego rozwoju.

Asset 4.png

Fundacja Mondo

Fundacja Mondo jest organizacją utworzoną przez sześć rodzin fundatorskich, z pasją do stworzenia wyjątkowego miejsca dla dzieci - zarówno naszych, jak i innych pragnących indywidualnego podejścia i rozwoju.

Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która promuje wartości, które wyznajemy, a jednocześnie odpowiada na nasze wspólne potrzeby związane z wychowaniem i edukacją.

Misja Fundacji Mondo

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni edukacyjnej, która umożliwia dzieciom rozwój w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i empatii. Wierzymy, że kluczowe jest dostarczenie dzieciom otoczenia, które sprzyja kształtowaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych, intelektualnych i duchowych.

Wizja Fundacji Mondo

Nasza wizja to stworzenie społeczności, która indywidualnie wspiera rodziców i dzieci na drodze do odkrywania i rozwijania własnych pasji, talentów oraz umiejętności. Dążymy do tego, aby dzieci mogły rozwijać się w środowisku, które promuje wartości takie jak:

1. Porozumienie bez przemocy - Wspieramy rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej oraz werbalnej, która uwzględnia potrzeby, uczucia i oczekiwania wszystkich uczestników interakcji. Dążymy do rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, oparty na empatii i zrozumieniu.
 

2. Rodzicielstwo bliskości - Wierzymy w budowanie silnych relacji opartych na zaufaniu, miłości i współpracy między dziećmi a rodzicami. Staramy się stworzyć warunki do tego, by rodzice mogli spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi, angażować się w ich życie oraz wspierać ich rozwój emocjonalny.
 

3.Metoda Montessori - Inspirujemy się filozofią Marii Montessori, która opiera się na poszanowaniu indywidualności dziecka oraz dostarczeniu mu środowiska sprzyjającego samodzielnemu odkrywaniu i uczeniu się. W Fundacji Mondo tworzymy przestrzeń, która pozwala dzieciom na eksplorowanie, zabawę oraz rozwijanie własnych zainteresowań.

Jako Fundacja Mondo, jesteśmy grupą ludzi, którzy dzielą się pasją do kształtowania przyszłości naszych dzieci. Fundację i Szkołę współtworzy kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz unikatowym podejściem do edukacji, dzieci oraz rodziców.

Wspólnie dążymy do tego, aby każde dziecko mogło rozwijać się w otoczeniu, które promuje wartości, na których nam zależy, a jednocześnie umożliwia im odkrywanie i rozwijanie własnych talentów oraz umiejętności.

Asset 5.png

Follow us!

bottom of page